E X P A N Z I N  je zhášecí medium (kapalina) pro vysokonapěťové expanzní vypínače.

Expanzní vypínače zhášejí elektrický oblouk v pružné komoře odpařováním expanzinu.


Jednotlivé druhy expanzinů se od sebe liší nejnižší dovolenou provozní teplotou:

Expanzin B2   - nejmenší dovolená provozní teplota -10°C

Expanzin C2   - nejmenší dovolená provozní teplota -15°C

Expanzin D2  - nejmenší dovolená provozní teplota -30°C

 

Další informace:

Expanzin je dodáván v  10l HDPE kanystrech.

Na požádání Vám zašleme ceník expanzinů.

Bezpečnostní listy jsou k dispozici.


Copyright (c) 2012 Kamabe, s.r.o. Design by St.Fuks script created www.krajta.cz